Where was William Shakespeare born?

Stratford Upon Avon

Bath

Bradford

Kingston Upon Thames